trở về tin tức

[ Sự kiện ]

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

    Chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc - Vesak 2019 Sự kiện "Đại Lễ Phật Đản" - Diễn ra trong 7 ngày từ 5:00 ngày 15/05 đến 4:59 22/05/2019. 1. Quà thưởng Đăng Nhập * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng. - Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau. * Quà thưởng Ngày Quà thưởng SL 1 Rương Phật Đản 1 Bạc 50 2 Túi bảo thạch-2 1 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 2 3 Hoa Sen Vàng 1 Xu 1000000 4 Hấp Huyết Linh Thạch 2 Bạc 100 5 Tất Sát Linh Thạch 5 Tu Luyện Châu x2 30 6 Hoa Sen Vàng 2 Bạc 100 7 Túi Xá Lợi 1 Tu Luyện Châu x2 1 Vàng 100 2. Kính mừng Phật đản * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện. - Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể đổi được nhiều phần quà hấp dẫn. * Vật phẩm sự kiện STT Item Mô tả Nguồn thu thập 1 Hoa Sen Trắng Gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt cao 2 Hoa Sen Tím Gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt trung 3 Hoa Sen Hồng Gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt thấp 4 Hoa Sen Vàng Gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng * Quà thưởng Ghép Quà STT Quà thưởng Công thức ghép Giới hạn đổi SL 1 Xu Hoa Sen Trắng x1 Không giới hạn 10,000 2 Đá phụ hồn I Hoa Sen Trắng x1 + Hoa Sen Tím x1 300 lần 1 3 Bạc Hoa Sen Trắng x2 + Hoa Sen Tím x2 100 lần 10 4 Túi Bảo Thạch-1 Hoa Sen Trắng x3 + Hoa Sen Tím x3 50 lần 1 5 Lông Vũ Bảy Màu Hoa Sen Trắng x3 + Hoa Sen Tím x3 50 lần 1 6 Đồng Hành Tiến Bậc Đan Hoa Sen Trắng x3 + Hoa Sen Tím x3 50 lần 1 7 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng Hoa Sen Trắng x1 + Hoa Sen Tím x1 + Hoa Sen Hồng x1 50 lần 1 8 Mảnh Liên Vân Hoa Sen Trắng x5 + Hoa Sen Tím x5 + Hoa Sen Hồng x10 5 lần 1 9 Rương Phật đản Hoa Sen Trắng x10 + Hoa Sen Tím x10 + Hoa Sen Hồng x10 100 lần 1 10 Túi Xá Lợi Hoa Sen Trắng x1 + Hoa Sen Tím x1 + Hoa Sen Hồng x1 + Hoa Sen Vàng x1 999 lần 1 11 Rương Tiên Khí Hoa Sen Trắng x1 + Hoa Sen Tím x1 + Hoa Sen Hồng x1 + Hoa Sen Vàng x1 30 lần 1 3. Tích Tiểu Thành Đại * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn. * Quà thưởng Tích Nạp Mốc tích nạp Quà thưởng SL 500 Vàng Linh Thạch Công Kích 5 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 50 Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan I 10 Túi xu (lớn) 1 1000 Vàng Linh Thạch Công Kích 10 Túi Bảo Thạch-2 10 Lông Vũ Bảy Màu 50 Túi xu (lớn) 2 2000 Vàng Túi Bảo Thạch-3 5 Túi Xá Lợi 5 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 5 Tiên Thạch Sinh Lực III 5 5000 Vàng Túi Bảo Thạch -4 5 Tu Luyện Châu x2 3 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 10 Lưu Linh Nhật Chính (30 ngày) 1 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-5 5 Tất Sát Thần Thạch 10 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 15 Thẻ Đồng Hành La Hầu 1 20000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 3 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 20 Tu Luyện Châu x3 3 Hấp Huyết Thần Thạch 10 Rương Trang Bị Đỏ 1 50000 Vàng Túi Bảo Thạch-8 2 Tu Luyện Châu x3 5 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 30 Rương Trang Bị Đỏ 1 Rương Tiên Khí Đỏ 1

14-05

2019

xem

[ Sự kiện ]

SIÊU THƯỞNG ĐẠI LỄ

         - Nhân dịp đại lễ 30/04 - 01/05 giải phóng miền nam thống nhất đất nước, tiểu muội xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến quý huynh tỷ, và chúc quý huynh tỷ có một kì nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình, đặc biệt là ngay tại thế giới GH Truyền Kỳ nha!   Chuỗi sự kiện "Siêu Thưởng Đại Lễ" - Diễn ra trong 11 ngày từ 10:00 ngày 27/04 đến 4:59 08/05/2019. 1. 7 ngày thăng hoa * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng. - Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau. * Quà thưởng Ngày Quà thưởng SL 1 Rương 30-4 1 Bạc 50 2 Túi bảo thạch-2 1 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 2 3 Hộp Quà 1 Xu 1000000 4 Hấp Huyết Linh Thạch 2 Bạc 100 5 Tất Sát Linh Thạch 5 Tu Luyện Châu x2 30 6 Hộp Quà 2 Bạc 100 7 Rương 30-4 1 Tu Luyện Châu x2 1 Vàng 100 2. Siêu Thưởng Đại Lễ * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện. - Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể đổi được nhiều phần quà hấp dẫn. - Đặc biệt có thể nhận được Cánh Chiến Thắng (7 Ngày) khi thu thập đủ vật phẩm đổi tương ứng. * Vật phẩm sự kiện STT Item Mô tả Nguồn thu thập 1 Cờ Tổ Quốc Gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt cao 2 Pháo Hoa Gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt trung 3 Bóng Bay Gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt thấp 4 Hộp Quà Gom đủ 4 loại nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng * Quà thưởng Ghép Quà STT Quà thưởng Công thức ghép Giới hạn đổi SL 1 Xu Cờ Tổ Quốc x1 Không giới hạn 10,000 2 Đá phụ hồn I Cờ Tổ Quốc x1 + Pháo Hoa x1 500 lần 1 3 Bạc Cờ Tổ Quốc x2 + Pháo Hoa x2 200 lần 10 4 Túi Bảo Thạch-1 Cờ Tổ Quốc x3 + Pháo Hoa x3 100 lần 1 5 Lông Vũ Bảy Màu Cờ Tổ Quốc x3 + Pháo Hoa x3 100 lần 1 6 Đồng Hành Tiến Bậc Đan Cờ Tổ Quốc x3 + Pháo Hoa x3 100 lần 1 7 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng Cờ Tổ Quốc x1 + Pháo Hoa x1 + Bóng Bay x1 50 lần 1 8 Rương 30-4 Cờ Tổ Quốc x10 + Pháo Hoa x10 + Bóng Bay x10 100 lần 1 9 Cánh Chiến Thắng (7 ngày) Cờ Tổ Quốc x20 + Pháo Hoa x20 + Bóng Bay x20 1 lần 1 10 Rương 30-4 Cờ Tổ Quốc x1 + Pháo Hoa x1 + Bóng Bay x1 + Hộp Quà x1 999 lần 1 11 Rương Tiên Khí Cờ Tổ Quốc x1 + Pháo Hoa x1 + Bóng Bay x1 + Hộp Quà x2 30 lần 1 3. Tích Tiểu Thành Đại * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn. * Quà thưởng Tích Nạp Mốc tích nạp Quà thưởng SL 500 Vàng Linh Thạch Công Kích 5 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 50 Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan I 10 Túi xu (lớn) 1 1000 Vàng Linh Thạch Công Kích 10 Túi Bảo Thạch-2 10 Lông Vũ Bảy Màu 50 Túi xu (lớn) 2 2000 Vàng Túi Bảo Thạch-3 5 Hộ Phù +13 2 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 5 Cường Hóa Phù 50 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-4 5 Tu Luyện Châu x2 3 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 10 Hỏa Kỳ Lân  (7 ngày) 1 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-5 5 Tất Sát Thần Thạch 10 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 15 Tử Quang Dực (7 ngày) 1 20000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 3 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 20 Tu Luyện Châu x3 3 Hấp Huyết Thần Thạch 10 Rương Trang Bị Đỏ 1 50000 Vàng Túi Bảo Thạch-8 2 Tu Luyện Châu x3 5 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 30 Rương Trang Bị Đỏ 1 Rương Tiên Khí Đỏ 1

27-04

2019

xem

[ Tin tức ]

BẢO TRÌ TỐI ƯU HỆ THỐNG MÁY CHỦ

Nâng cấp hệ thống máy chủ GH Truyền Kỳ Cập nhật chuỗi sự kiện “Siêu Thưởng Đại Lễ” cho tất cả máy chủ - Chi tiết chuỗi sự kiện: Tại đây Cập nhật chuỗi sự kiện tuần 9 I.NẠP ĐƠN 1. Quy tắc - Hiện tại mở vào 2 đợt: - 5h00 ngày thứ 52 đến 4h59 ngày thứ 53 - 5h00 ngày thứ 53 đến 4h59 ngày thứ 54 * Tính theo ngày mở server -  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà: + Tích lũy nạp Vàng đủ 5000 Vàng + Tích lũy nạp Vàng đủ 10000 Vàng 2. Quà thưởng   Điều kiện Quà thưởng Số lượng Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-6 1 Hấp Huyết Thần Thạch 3 Tu luyện châu (x2) 2 Bạc 500 Hồ Lô Bát Tiên (14 ngày) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 1 Ngộ Đạo Tinh Hoa 5 Tu luyện châu (x3) 2 Kinh Nghiệm Mệnh Tinh Vàng 50 Tả Phụ (phẩm đỏ) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-6 1 Công Kích Thần Thạch 3 Tu luyện châu (x2) 2 Bạc 500 Thủy Long Ngâm (14 ngày) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 1 Ngộ Đạo Tinh Hoa 5 Tu luyện châu (x3) 2 Kinh Nghiệm Mệnh Tinh Vàng 50 Phá Quân (phẩm đỏ) 1   II. NHẤT NGUYÊN ĐOẠT BẢO 1. Quy tắc - Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện (Có thể bảo trì để cập nhật mới) sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo - Vào thời gian mở bán sẽ bán vé tham dự Nhất Nguyên Đoạt Bảo, mỗi vé 30 Vàng. Mua càng nhiều tỷ lệ trúng giải càng cao. 2. Quà thưởng STT Ngày mở Thưởng an ủi Thưởng đặc biệt Thưởng an ủi Quà thưởng Số lượng Bảo vật đặc biệt 1 57 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Rương Trang Bị Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 30 2 58 504009 Túi bảo thạch-1 1 Rương Trang Bị Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2 3 59 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Rương Trang Bị Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 30 4 60 504009 Túi bảo thạch-1 1 Rương Tiên Khí Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2 5 61 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Rương Tiên Khí Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 30 6 62 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Rương Tiên Khí Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 30 7 63 504009 Túi bảo thạch-1 1 Thẻ Đồng Hành Liễu Minh x1 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2   Ưu hóa lỗi phiên bản - Fix lỗi cập nhật dữ liệu lỗi trên nền tảng Android - Fix lỗi mất UI đua top lực chiến      

26-04

2019

xem

[ Tin tức ]

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ TUẦN 8

Hoàn thiện chất lượng phiên bản và nâng cấp hệ thống máy chủ GH Truyền Kỳ Cập nhật chuỗi sự kiện tuần 8 I. Nạp đơn 1. Quy tắc - Hiện tại mở vào 2 đợt: + 5h00 ngày thứ 52 đến 4h59 ngày thứ 53 + 5h00 ngày thứ 53 đến 4h59 ngày thứ 54 * Tính theo ngày mở server - Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà: + Tích lũy nạp Vàng đủ 5000 Vàng + Tích lũy nạp Vàng đủ 10000 Vàng 2. Quà thưởng:   Điều kiện Quà thưởng Số lượng Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-6 1 Hấp Huyết Thần Thạch 3 Tu luyện châu (x2) 2 Bạc 500 Tam Vĩ Hồ (14 ngày) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 1 Ngộ Đạo Tinh Hoa 5 Tu luyện châu (x3) 2 Kinh Nghiệm Mệnh Tinh Vàng 50 Cự Môn (phẩm đỏ) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-6 1 Công Kích Thần Thạch 3 Tu luyện châu (x2) 2 Bạc 500 Hỏa Kỳ Lân (14 ngày) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 1 Ngộ Đạo Tinh Hoa 5 Tu luyện châu (x3) 2 Kinh Nghiệm Mệnh Tinh Vàng 50 Tử Vi (phẩm đỏ) 1 II. Nhất nguyên đoạt bảo 1. Quy tắc - Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện (Có thể bảo trì để cập nhật mới) sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo - Vào thời gian mở bán sẽ bán vé tham dự Nhất Nguyên Đoạt Bảo, mỗi vé 30 Vàng. Mua càng nhiều tỷ lệ trúng giải càng cao.   2. Quà thưởng   STT Ngày mở Thưởng an ủi Thưởng đặc biệt Thưởng an ủi Quà thưởng Số lượng Bảo vật đặc biệt 1 50 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Túi Bảo Thạch-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 20 2 51 504009 Túi bảo thạch-1 1 Túi Bảo Thạch-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2 3 52 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Túi Bảo Thạch-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 20 4 53 504009 Túi bảo thạch-1 1 Đá Công Kích-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2 5 54 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Đá Công Kích-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 20 6 55 504009 Túi bảo thạch-1 1 Đá Công Kích-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2 7 56 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Thẻ Đồng Hành Liễu Minh x1 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 20

23-04

2019

xem

[ Tin tức ]

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 1.1

I. Ưu hóa phiên bản mới. 1. Ưu hóa và fix các lỗi phiên bản. - Khắc phục lỗi tinh luyện phái Thái Thanh nhiều hơn các phái khác. - Khắc phục lỗi chát riêng bị giới hạn. - Khắc phục lỗi hiển thị text thuộc tính "Tăng Sát Thương" trong Cường Hóa. 2. Ưu hóa lại trung tâm giao dịch. 3. Ưu hóa hiển thị Menu khi tham gia các phụ bản. 4. Ưu hóa tham gia các phụ bản tổ đội. - Tự động chọn cấp chính xác của mục tiêu và lời chiêu mộ khi tạo đội. - Khi mời tổ đội, kết thúc thời gian đếm ngược, nếu người chơi không đồng ý sẽ tự động từ chối vào phụ bản. 5. Ưu hóa lại giao diện nhận kinh nghiệm offline. 6. Ưu hóa lại giao diện Cánh. 7. Ưu hóa lại giao diện Tọa Kỵ 8. Ưu hóa lại giao diện Trân Các. 9. Thay đổi thời gian hoạt động của các sự kiện: - Thay đổi thời gian hoạt động của các sự kiện theo giờ. - Thay đổi thời gian các hoạt động trong tuần. II. Cập nhật 1. Cập nhật một số Tọa Kỵ mới. Hồ Lô Bát Tiên Hoa Hùng Linh Miêu Vương Thủy Long Ngâm Họa Bích Kỳ Hỏa Kỳ Lân Nguyệt Lang Vân Hải Kim Ngư Tiểu Vũ Tam Vĩ Hồ   2. Cập nhật một số Tôn Hiệu mới 3. Cập nhật các item trên Trân Các 4. Thêm mới 2 Ảo Hóa Cánh Tử Quang Dực   Thái Thanh Dực 5. Thêm mới tính năng chia sẻ Facebook nhận quà 6. Thêm mới chức năng show vật phẩm lên kênh chat  

19-04

2019

xem

top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.