trở về tin tức

[ Hướng dẫn ]

CHUYỂN ĐỔI MÔN PHÁI

HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI MÔN PHÁI 1. Điều kiện để chuyển môn phái + Cấp bậc yêu cầu trên level 220 + Không trong phụ bản hoặc hoạt động + Thoát tổ đội + Đủ vật phẩm yêu cầu để chuyển phái 2. Vật phẩm chuyển phái + Càn Khôn Lệnh*1 + Hàn Băng Tinh Thiết*n (n tuỳ thuộc vào trang bị đang mặc trên người và phẩm chất của trang bị đó) Số lượng Hàn Băng Tinh Thiết yêu cầu ứng với level + phẩm trang bị (Số viên/1 món) STT Level trang bị Trắng Lục Lam Tím Vàng Cam Đỏ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 30 1 1 1 1 1 2 4 3 90 1 1 1 2 2 3 6 4 150 1 1 1 2 3 4 8 5 200 1 1 1 3 3 5 10 6 250 1 1 1 3 4 6 12 7 300 1 1 1 4 5 7 14 8 350 1 1 1 4 5 8 16 9 400 1 1 1 5 6 9 18 10 450 1 1 1 6 7 10 20 11 500 1 1 1 6 7 11 22 12 550 1 1 1 7 8 12 24 13 600 1 1 1 7 9 13 26 14 650 1 1 1 8 9 14 28 15 700 1 1 1 8 10 15 30 16 750 1 1 1 9 11 16 32 17 800 1 1 1 9 11 17 34 18 850 1 1 1 10 12 18 36 19 900 1 1 1 11 13 19 38 20 950 1 1 1 11 13 20 40 21 1000 1 1 1 12 14 21 42 (Bảng 1: Cách tính số lượng Hàn Băng Tinh Thiết cần dùng) + Các vật phẩm mua tại Trân Các 3. Hướng dẫn chuyển phái + Bước 1: Vào giao diện tính năng Chuyển Phái (Click vào Càn Khôn Lệnh, nhấn Dùng) + Bước 2: Chọn phái muốn chuyển. + Bước 3: Khi đã có đủ vật phẩm chuyển phái, nhấn "Chuyển Phái" để thực hiện yêu cầu chuyển đổi. *Chú ý: + Sau khi chuyển đổi môn phái, các trang bị, thời trang đã mặc của môn phái cũ sẽ được chuyển đổi tương ứng thành các trang bị, thời trang của môn phái mới. + Thuộc tính trang bị, bảo thạch khảm, cấp cường hoá duy trì không thay đổi. + Trang bị vật phẩm trong Túi và Thư không thay đổi. + Các chỉ số thuộc tính nhân vật sẽ có thay đổi nhỏ theo đặc điểm môn phải => Lực Chiến sẽ có thay đổi. VẬT PHẨM MỚI: - Càn Khôn Lệnh + Xếp chồng: 1 + Phẩm: Cam + Cấp dùng: 220 + Mô tả: Sử dụng để chuyển đổi môn phái.  Chủ yếu mua tại Trân Các. + Nơi bán: Trân Các tại Kỳ Bảo, giá 1000 Vàng - Hàn Băng Tinh Thiết + Xếp chồng: 999 + Phẩm: Tím + Cấp dùng: 220 + Mô tả: Sử dụng để chuyển đổi môn phái cho trang bị đang mặc trong quá trình chuyển phái. Trang bị càng quý tiêu hao càng nhiều. Chủ yếu mua tại Trân Các. + Nơi bán: Trân Các tại Kỳ Bảo, giá 10 Vàng  

06-09

2019

xem

[ Hướng dẫn ]

TẨY LUYỆN TRANG BỊ

HƯỚNG DẪN TẨY LUYỆN TRANG BỊ 1. Hiệu quả Tẩy Luyện + Mỗi món trang bị sau khi tẩy luyện sẽ nhận thêm và gia tăng các thuộc tính mới. *Ví dụ: - Như hình trên, nhân vật có thêm các thuộc tính mới sau khi tẩy luyện: + Đỡ Đòn + 2848 + Khánh Định Thân  + 4161 + Kháng Trầm Mặc + 3902 + Gia tăng đỡ đòn + 37.4% => Khi thay trang bị, thuộc tính tẩy luyện được kế thừa như các tính năng cường hoá khác. 2. Nguyên Liệu Tẩy Luyện 2.1. Nguyên Liệu Chính: - Đá Tẩy Luyện: số lượng đá tiêu tốn cho 1 lần tẩy dòng tuỳ thuộc vào số dòng tẩy và level của trang bị đó. - Chỉ số của dòng tẩy luyện sẽ quy định phẩm chất (màu hiển thị) của dòng tẩy luyện đó. Tuỳ vào giá trị, loại chỉ số, level trang bị mà hiển thị phẩm chất khác nhau. + Trắng => Lục => Lam => Tím => Vàng => Cam => Đỏ - Tẩy Luyện Toả: Dùng để khoá dòng thuộc tính. Số Tẩy Luyện Toả tiêu tốn phục thuộc vào phẩm chất dòng. *Ví dụ: - Trang bị level 250 đã mở khóa dòng tẩy luyện thứ 3 => 1 lần tẩy sẽ tốn  2*3 = 6 Đá Tẩy Luyện. - Nếu khóa 1 dòng Cam của trang bị trên => 1 lần tẩy sẽ tốn 2*3 = 6 Đá Tẩy Luyện + 3 Tẩy Luyện Tỏa 2.2. Nguyên Liệu Phụ: - Bùa Tẩy Luyện (tuỳ thuộc vào số dòng khoá mà yêu cầu số lượng Bùa dùng trong 1 lần tẩy) + Bùa Tẩy Luyện Tím: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Tím trở lên. + Bùa Tẩy Luyện Vàng: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Vàng trở lên. + Bùa Tẩy Luyện Cam: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Cam trở lên. *Lưu ý: Các nguyên liệu có thể mua tại Trân Các. 3. Hướng Dẫn Tẩy Luyện + Bước 1: Vào tính năng Cường Hoá => chọn Tẩy luyện + Bước 2: Chọn trang bị muốn Tẩy luyện + Bước 3: Cung cấp đủ nguyên luyện Tẩy luyện, có thể đặt thêm Bùa Tẩy luyện nếu muốn. (Tuỳ thuộc vào số dòng đã mở khoá, level, có bấm khoá hay không mà hiện thị số nguyên liệu yêu cầu.) + Bước 4: Bấm Tẩy luyện sau khi đã có đủ nguyên liệu => Hệ thống sẽ tiến hành roll chỉ số cho các dòng đã mở khoá và không khoá tẩy luyện. *Chú ý: + Nhân vật đạt level 210 mở mở tính năng Tẩy luyện Trang Bị. + Mỗi trang bị sẽ có 4 dòng thuộc tính mới ( 2 dòng đầu mở ngay khi đạt level 210, 2 dòng sau mở cần tốn 100 bạc hoặc 100 vàng.) + Các chỉ số chia làm 2 loại: Công (Vũ khí + trang sức) và Thủ (trang phục). + Tẩy luyện chỉ số và phẩm chất là ngẫu nhiên. NGUYÊN LIỆU TẨY LUYỆN: - Đá Tẩy Luyện: + Xếp chồng: 999 + Phẩm: Lam + Cấp dùng: 210 + Mô tả: Thiên thạch thần bí dùng để Tẩy Luyện thuộc tính trang bị. + Nơi bán: Trân Các, giá 10 Vàng - Tẩy Luyện Tỏa + Xếp chồng: 999 + Phẩm: Tím + Cấp dùng: 210 + Mô tả: Sử dụng khi tẩy luyện trang bị, giúp khóa giữ lại thuộc tính mong muốn sau trong quá tẩy luyện. + Nơi bán: Trân Các, giá 30 Vàng - Bùa Tẩy Luyện Tím + Xếp chồng: 999 + Phẩm: Tím + Cấp dùng: 210 + Mô tả: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Tím trở lên. + Nơi bán: Trân Các, giá 100 Vàng - Bùa Tẩy Luyện Vàng + Xếp chồng: 999 + Phẩm: Vàng + Cấp dùng: 210 + Mô tả: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Vàng trở lên. + Nơi bán: Trân Các, giá 250 Vàng - Bùa Tẩy Luyện Cam + Xếp chồng: 999 + Phẩm: Cam + Cấp dùng: 210 + Mô tả: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Cam trở lên. + Nơi bán: Trân Các, giá 625 Vàng

06-09

2019

xem

[ Hướng dẫn ]

TÍNH NĂNG TINH LUYỆN NGŨ HÀNH PHÁP BẢO

* Giới Thiệu: - Mỗi pháp bảo sẽ có 5 ngũ hành tương ứng Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ - Mỗi Pháp Bảo và mỗi ngũ hành tương ứng sẽ tương ứng với 2 loại thuộc tính khác nhau. - Cần tiêu hao loại nguyên liệu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Ấn tương ứng để tẩy luyện thuộc tính cho từng ngũ hành. - Nếu không có đủ nguyên liệu sẽ trực tiếp tiêu hao Vàng để tẩy luyện. Item Mô Tả Kim Ấn Ngọc ấn thần bí, chứa năng lượng ngũ hành thuộc tính Kim. Có thể sử dụng để tẩy luyện ngũ hành cho Pháp Bảo, gia tăng sức mạnh Pháp Bảo. Mộc Ấn Ngọc ấn thần bí, chứa năng lượng ngũ hành thuộc tính Mộc. Có thể sử dụng để tẩy luyện ngũ hành cho Pháp Bảo, gia tăng sức mạnh Pháp Bảo. Thủy Ấn Ngọc ấn thần bí, chứa năng lượng ngũ hành thuộc tính Thủy. Có thể sử dụng để tẩy luyện ngũ hành cho Pháp Bảo, gia tăng sức mạnh Pháp Bảo. Hỏa Ấn Ngọc ấn thần bí, chứa năng lượng ngũ hành thuộc tính Hỏa. Có thể sử dụng để tẩy luyện ngũ hành cho Pháp Bảo, gia tăng sức mạnh Pháp Bảo. Thổ Ấn Ngọc ấn thần bí, chứa năng lượng ngũ hành thuộc tính Thổ. Có thể sử dụng để tẩy luyện ngũ hành cho Pháp Bảo, gia tăng sức mạnh Pháp Bảo.

05-06

2019

xem

[ Hướng dẫn ]

TÍNH NĂNG SƯ ĐỒ

Tiểu muội xin được giới thiệu chi tiết đến quý huynh tỷ tính năng "Sư đồ" vô cùng hấp dẫn tại phiên bản Vĩnh Kết Đồng Lần này! * Nhân vật nhấp chọn vào icon Cộng Đồng, chọn Tab Sư đồ để mở Hệ Thống Sư đồ - Giới Thiệu Chung: - Nhân vật cấp 100 trở lên có thể nhận Đồ đệ. - Nhân vật cấp 30 trở lên mới có thể Bái sư. - Để nhận Đệ tử, cấp Đệ tử phải nhỏ hơn cấp Sư phụ 10 cấp. Và ngược lại đệ tử muốn Bái sư cũng phải nhỏ hơn Sư Phụ 10 cấp. - Một nhân vật chỉ có 1 Sư Phụ và có thể nhận được tối đa 5 Đệ tử. - Khi Đệ tử tiến hành nạp Vàng vào game, Sư Phụ sẽ nhận được 5% lợi tức tương ứng số Vàng đệ tử nạp vào. - Lợi tức Vàng sư phụ nhận được sẽ được gửi về thư của Sư Phụ. - Mỗi ngày Sư Phụ và Đệ Tử có thể truyền công 1 lần. Đệ Tử hoặc Sư Phụ muốn truyền công thêm lần nữa thì phải tiêu tốn 50 Vàng. - Một ngày 1 Đệ Tử chỉ nhận được tối đa 2 lần Truyền Công. - Sau khi Truyền Công xong: > Sư phụ sẽ nhận được buff Ân Sư: tăng x2 EXP trong 30 phút (Có thể cộng dồn) > Đệ Tử thì sẽ nhận được 1 lượng lớn EXP Lưu Ý: - Khi (Cấp độ Sư Phụ - Cấp độ Đệ Tử) <= 5 thì không thể Truyền Công - Nếu người chơi tiến hành Phản Sư - Hủy quan hệ Sư Đồ sẽ tiêu hao lượng Bạc nhất định. - Đệ Tử + Bái sư > Nhân vật đạt cấp 30 có thể bái sư > Chưa có sư phụ, không ở trong trạng thái [Phản sư] > Khi bái sư: Sư phụ phải đang online, cấp độ Sư Phụ phải đạt cấp 100 và phải lớn hơn cấp độ bản thân 10 cấp. > Trong giao diện sư đồ, bấm [Tìm sư phụ], hệ thống sẽ lọc ra những người đạt điều kiện, đang online để nhận làm sư phụ. Chọn người hợp ý, bấm [Bái sư], nếu đối phương chấp nhận sẽ trở thành đệ tử. > Ngoài ra có thể bấm vào avatar nhân vật chọn [Bái sư] 1 cách trực tiếp. > Những lời mời từ người chơi muốn trở thành sư phụ sẽ được đưa vào danh sách bên trong nút [Xét duyệt]. Nếu đã có sư phụ, sẽ mặc định từ chối lời mời + Phản sư - Nếu sư phụ không online 3 ngày liên tiếp, đệ tử có thể [Phản sư] để đi tìm sư phụ mới mà không phải chịu phạt. - Nếu sư phụ vẫn online đều mà đệ tử vẫn muốn [Phản sư] thì đệ tử phải chịu phạt trong 3 ngày tiếp theo không thể nhận ai khác làm sư phụ. - Khi [Phản sư] sẽ tiêu tốn 100 bạc. + Lợi ích > Mỗi ngày có thể cùng sư phụ truyền công 1 lần, nhận nhiều exp, tùy theo cấp độ hiện tại của nhân vật. > Có thể xin truyền công thêm 1 lần (Tốn 50 Vàng nếu là đệ tử yêu cầu truyền công) để được sư phụ truyền công thêm lần nữa. Mỗi ngày được truyền công tối đa là 2 lần. > Mỗi lần truyền công thành công sẽ nhận được 1 số điểm Sư Đồ. Tùy theo số lượt sư đồ truyền công cho nhau mà điểm này sẽ tăng dần lên. > Điểm Sư Đồ có thể dùng đổi vật phẩm quí tại Tiệm Sư Đồ. > Lưu Ý: - Điểm sư đồ sẽ tăng tùy theo số lần truyền công giữa 2 Sư Đồ - Càng gắn bó lâu thì truyền công càng tăng điểm Sư Đồ - Sư Phụ + Nhận đồ đệ > Nhân vật đạt cấp 100 có thể nhận đồ đề > Số đệ tử tối đa có thể nhận phụ thuộc vào cấp độ của sư phụ: Cấp độ Sư Phụ Số Đệ Tử tối đa được nhận 100 1 200 2 300 3 400 4 500 5 > Trong giao diện đồ đệ, hệ thống sẽ lọc ra danh sách người chơi đạt điều kiện đang online để nhận làm Đệ Tử. Chọn người hợp ý, bấm [Nhận đồ đệ], nếu đối phương chấp nhận sẽ trở thành đệ tử. > Ngoài ra có thể bấm vào avatar nhân vật chọn [Nhận đệ tử] 1 cách trực tiếp. > Những lời mời từ người chơi muốn trở thành Đệ Tử sẽ được đưa vào danh sách bên trong nút [Xét duyệt]. Nếu đã đầy số lượng đệ tử, sẽ mặc định từ chối lời mời + Trục xuất đệ tử > Nếu đệ tử không online 3 ngày liên tiếp, sư phụ có thể [Trục xuất] mà không phải chịu hình phạt nào > Nếu đệ tử online đều, sư phụ vẫn có thể cưỡng chế [Trục xuất], trong 3 ngày tiếp theo không thể nhận thêm đệ tử nào khác. > Khi Trục xuất sẽ tốn 100 bạc + Lợi ích sư phụ > Mỗi ngày có thể truyền công cho 1 đệ tử tối đa 2 lần, 1 lần được miễn phí. Nếu muốn truyền công thêm 1 lần cần tốn 50 Vàng > Mỗi lần truyền công thành công sẽ nhận được buff Ân Sư (x2 EXP train quái) trong 30 phút. (Có thể cộng dồn). > Mỗi lần truyền công thành công sẽ nhận được 1 số điểm Sư Đồ. Tùy theo số lượt sư đồ truyền công cho nhau mà điểm này sẽ tăng dần lên. > Điểm Sư Đồ có thể dùng đổi vật phẩm quí tại Tiệm Sư Đồ > Ngoài ra, có 1 đặc quyền đặc biệt dành cho sư phụ: - Mỗi khi đồ đệ nạp Vàng sư phụ sẽ nhận được 5% số Vàng đệ tử nạp (Số Vàng riêng biệt, do hệ thống tặng) - 5% lượng vàng thưởng đó sẽ được chuyển về thư cho Sư phụ ngay sau khi đệ tử nạp thành công > Lưu Ý: - Điểm sư đồ sẽ tăng tùy theo số lần truyền công giữa 2 Sư Đồ - Càng gắn bó lâu thì truyền công càng tăng điểm Sư Đồ   - Tích Nạp + Mỗi lần nạp tiền, chỉ khi có sư phụ, bản thân người chơi sẽ có lượng điểm tích lũy riêng biệt gọi là Tích Nạp, và chỉ Sư Phụ của người chơi đó mới là người được hưởng lợi từ việc đệ tử tích nạp + Số Tích Nạp sẽ được cộng vào cho Sư Phụ của bản thân người chơi + Sư Phụ sẽ nhận được tổng điểm tích nạp từ việc sở hữu nhiều đệ tử và các đời đệ tử của đệ tử đó + Nếu liên kết Sư đồ bị phá vỡ, số điểm tích nạp của nhánh đó sẽ mất đi, số điểm tích nạp của bản thân người đệ tử đó cũng sẽ trở về 0 (không ảnh hưởng đến nhánh đệ tử của người đệ tử đó) Mô Hình Sơ Đồ Tích Nạp + Sư phụ khi tích đủ các mức độ Mức tích lũy (tổng điểm tích nạp) nhất định có thể nhận được gói quà tương ứng Lưu Ý: + Trường hợp đệ tử phản sư hoặc sư phụ trục xuất đệ tử thì: > Đối với đệ tử: Mức tích lũy của bản thân đã cống hiến cho sư phụ đó sẽ về 0, nếu đệ tử này bái 1 sư phụ khác thì sẽ bắt đầu 1 nhánh tích lũy mới cho sư phụ đó (khởi đầu từ 0 điểm) > Nếu đệ tử này cũng đang là sư phụ của đệ tử khác, mức tích lũy hiện tại của riêng đệ tử này sẽ không bị ảnh hưởng + Đối với sư phụ: Sẽ mất đi phần tính tích lũy từ nhánh của đệ tử đó Các mốc điểm rương thưởng tích nạp: Mốc rương Mức tích nạp cần Phần thưởng (Vàng) 1 10000 500 2 20000 1000 3 50000 2500 4 100000 5000 5 200000 10000 6 500000 25000  

05-06

2019

xem

[ Hướng dẫn ]

Cài đặt và gỡ bỏ

I. HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT 1. Cài đặt bằng điện thoại từ Store - Đối với IOS: tải TẠI ĐÂY - Đối với Android: tải TẠI ĐÂY 2. Tải và cài đặt chơi game trên PC Bước 1: - Tải file APK GH Truyền Kỳ: LINK TẢI - Sau khi tải thành công, mở thư mục lưu trữ bộ cài game GH Truyền Kỳ vừa được tải về. Bước 2: Quý huynh/tỷ cần tải và cài đặt ứng dụng giả lập trên PC. Có hai ứng dụng giả lập phổ biến mà quý huynh/tỷ có thể chọn lựa và cài đặt, đó là Nox và BlueStacks: BlueStacks: http://www.bluestacks.com/ Nox: https://vn.bignox.com/ Click đúp vào file APK GH Truyền Kỳ, game sẽ được tự động cài đặt vào BlueStacks hoặc chỉnh như hình Sau khi có thông báo cài đặt thành công, quý huynh/tỷ chỉ cần bấm vào biểu tượng của GH Truyền Kỳ ở màn hình Nox hoặc BlueStacks và bắt đầu chơi game.   II. HƯỚNG DẪN GỠ BỎ Sau khi đã tải game về điện thoại cài đặt và chơi, nếu quý huynh/tỷ muốn gỡ bỏ (remove) thì làm theo các bước sau: 1. Đối với IOS - Vào vị trí game được cài đặt. - Giữ ngón tay trên biểu tượng (icon) game khoảng 2 giây, tại biểu tượng game xuất hiện dấu gạch chéo chữ "X". - Chọn vào dấu X, hệ thống thông báo hỏi "Xóa” GH Truyền Kỳ cũng sẽ xóa tất cả dữ liệu". - Chọn nút Xóa để hoàn tất thao tác gỡ bỏ game GH Truyền Kỳ. 2. Đối với Android - Vào Nút Setting hoặc Cài Đặt (tên gọi của nút tùy theo từng loại ngôn ngữ của máy). - Trong mục Setting (hoặc Cài Đặt) chọn nút App (hoặc có tên khác là nút Ứng Dụng). - Chọn biểu tượng game GH Truyền Kỳ. - Chọn nút Uninstall (hoặc nút Gỡ Bỏ cài đặt). - Sau đó chọn nút OK. - Hoàn tất gỡ bỏ game GH Truyền Kỳ. 3. Đối với giả lập Nox/Blue Stack trên PC: - Bấm vào biểu tượng Start của Window sau đó chọn => Control Panel. - Chọn Programs => Programs and Features. - Chọn biểu tượng phần mềm Nox/Blue Stack/Droid4x => chọn Uninstall. - Bấm Yes để được tiến hành gỡ bỏ hoàn toàn bộ giả lập và Game trên PC. ***Lưu ý - Thao tác này là hoàn toàn miễn phí không phải trả tiền cho thao tác này. - Khi gỡ phần mềm sẽ không ảnh hưởng đến các phần mềm khác trong điện thoại của quý huynh/tỷ. 

10-04

2019

xem

top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.