trở về tin tức

TẨY LUYỆN TRANG BỊ.

06-09-2019

HƯỚNG DẪN TẨY LUYỆN TRANG BỊ

1. Hiệu quả Tẩy Luyện

+ Mỗi món trang bị sau khi tẩy luyện sẽ nhận thêm và gia tăng các thuộc tính mới.

*Ví dụ:

- Như hình trên, nhân vật có thêm các thuộc tính mới sau khi tẩy luyện:

+ Đỡ Đòn + 2848

+ Khánh Định Thân  + 4161

+ Kháng Trầm Mặc + 3902

+ Gia tăng đỡ đòn + 37.4%

=> Khi thay trang bị, thuộc tính tẩy luyện được kế thừa như các tính năng cường hoá khác.

2. Nguyên Liệu Tẩy Luyện

2.1. Nguyên Liệu Chính:

- Đá Tẩy Luyện: số lượng đá tiêu tốn cho 1 lần tẩy dòng tuỳ thuộc vào số dòng tẩy và level của trang bị đó.

- Chỉ số của dòng tẩy luyện sẽ quy định phẩm chất (màu hiển thị) của dòng tẩy luyện đó. Tuỳ vào giá trị, loại chỉ số, level trang bị mà hiển thị phẩm chất khác nhau.

+ Trắng => Lục => Lam => Tím => Vàng => Cam => Đỏ

- Tẩy Luyện Toả: Dùng để khoá dòng thuộc tính. Số Tẩy Luyện Toả tiêu tốn phục thuộc vào phẩm chất dòng.

*Ví dụ:

- Trang bị level 250 đã mở khóa dòng tẩy luyện thứ 3 => 1 lần tẩy sẽ tốn  2*3 = 6 Đá Tẩy Luyện.

- Nếu khóa 1 dòng Cam của trang bị trên => 1 lần tẩy sẽ tốn 2*3 = 6 Đá Tẩy Luyện + 3 Tẩy Luyện Tỏa

2.2. Nguyên Liệu Phụ:
- Bùa Tẩy Luyện (tuỳ thuộc vào số dòng khoá mà yêu cầu số lượng Bùa dùng trong 1 lần tẩy)

+ Bùa Tẩy Luyện Tím: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Tím trở lên.

+ Bùa Tẩy Luyện Vàng: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Vàng trở lên.

+ Bùa Tẩy Luyện Cam: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Cam trở lên.

*Lưu ý: Các nguyên liệu có thể mua tại Trân Các.

3. Hướng Dẫn Tẩy Luyện

+ Bước 1: Vào tính năng Cường Hoá => chọn Tẩy luyện

+ Bước 2: Chọn trang bị muốn Tẩy luyện

+ Bước 3: Cung cấp đủ nguyên luyện Tẩy luyện, có thể đặt thêm Bùa Tẩy luyện nếu muốn.

(Tuỳ thuộc vào số dòng đã mở khoá, level, có bấm khoá hay không mà hiện thị số nguyên liệu yêu cầu.)

+ Bước 4: Bấm Tẩy luyện sau khi đã có đủ nguyên liệu => Hệ thống sẽ tiến hành roll chỉ số cho các dòng đã mở khoá và không khoá tẩy luyện.

*Chú ý:

+ Nhân vật đạt level 210 mở mở tính năng Tẩy luyện Trang Bị.

+ Mỗi trang bị sẽ có 4 dòng thuộc tính mới ( 2 dòng đầu mở ngay khi đạt level 210, 2 dòng sau mở cần tốn 100 bạc hoặc 100 vàng.)

+ Các chỉ số chia làm 2 loại: Công (Vũ khí + trang sức) và Thủ (trang phục).

+ Tẩy luyện chỉ số và phẩm chất là ngẫu nhiên.

NGUYÊN LIỆU TẨY LUYỆN:

- Đá Tẩy Luyện:

+ Xếp chồng: 999

+ Phẩm: Lam

+ Cấp dùng: 210

+ Mô tả: Thiên thạch thần bí dùng để Tẩy Luyện thuộc tính trang bị.

+ Nơi bán: Trân Các, giá 10 Vàng

- Tẩy Luyện Tỏa

+ Xếp chồng: 999

+ Phẩm: Tím

+ Cấp dùng: 210

+ Mô tả: Sử dụng khi tẩy luyện trang bị, giúp khóa giữ lại thuộc tính mong muốn sau trong quá tẩy luyện.

+ Nơi bán: Trân Các, giá 30 Vàng

- Bùa Tẩy Luyện Tím

+ Xếp chồng: 999

+ Phẩm: Tím

+ Cấp dùng: 210

+ Mô tả: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Tím trở lên.

+ Nơi bán: Trân Các, giá 100 Vàng

- Bùa Tẩy Luyện Vàng

+ Xếp chồng: 999

+ Phẩm: Vàng

+ Cấp dùng: 210

+ Mô tả: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Vàng trở lên.

+ Nơi bán: Trân Các, giá 250 Vàng

- Bùa Tẩy Luyện Cam

+ Xếp chồng: 999

+ Phẩm: Cam

+ Cấp dùng: 210

+ Mô tả: Sử dụng trong quá trình tẩy luyện chắc chắn sẽ nhận được ít nhất 1 thuộc tính phẩm Cam trở lên.

+ Nơi bán: Trân Các, giá 625 Vàng

top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.