trở về tin tức

[ Sự kiện ]

Mùa Hè Sôi Động Tuần 74

Thời gian Bắt đầu: 05:00 ngày 28/07/2020 Kết thúc: 04:59 ngày 04/08/2020 Quà Thưởng Đăng Nhập * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng. - Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau. * Quà thưởng Mốc ngày Vật phẩm Số lượng 1 Diều Giấy 1 Bạc 50 2 Túi bảo thạch-2 1 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 2 3 Vải May Diều 1 Xu 1000000 4 Hấp Huyết Linh Thạch 2 Bạc 100 5 Tất Sát Linh Thạch 5 Tu Luyện Châu x2 3 6 Vải May Diều 2 Bạc 100 7 Diều Vải 1 Tu Luyện Châu x2 1 Vàng 100 Mùa Hè Sôi Động * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện. - Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể đổi được nhiều phần quà hấp dẫn. * Vật phẩm sự kiện Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập Dây cước Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Thu thập vật phẩm tại Farm quái dã ngoại, boss, pb.. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt cao Tre Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Thu thập vật phẩm tại Farm quái dã ngoại, boss, pb.. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt trung Giấy diều Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Thu thập vật phẩm tại Farm quái dã ngoại, boss, pb.. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt thấp Vải may diều Nguyên liệu có thể mua 30 vàng tại Trân Các. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng * Quà thưởng Ghép Quà   Vật phẩm Công thức ghép Giới hạn đổi Số lượng Xu Dây Cước x1 Không giới hạn 10,000 Đá phụ hồn I Dây Cước x1 + Tre x1 100 lần 1 Bạc Dây Cước x2 + Tre x2 50 lần 10 Kim Ấn Dây Cước x3 + Tre x3 50 lần 1 Mộc Ấn Dây Cước x3 + Tre x3 50 lần 1 Thủy Ấn Dây Cước x3 + Tre x3 50 lần 1 Hỏa Ấn Dây Cước x3 + Tre x3 50 lần 1 Thổ Ấn Dây Cước x3 + Tre x3 50 lần 1 Chân Khí Đan Dây Cước x5 + Tre x5 30 lần 1 Túi Bảo Thạch-2 Dây Cước x5 + Tre x5 30 lần 1 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng Dây Cước x1 + Tre x1 + Giấy Diều x1  30 lần 1 Diều Giấy Dây Cước x10 + Tre x10 + Giấy Diều x10 100 lần 1 Diều Vải Dây Cước x1 + Tre x1 + Vải May Diều x1 999 lần 1 Tích Tiểu Thành Đại * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn. * Quà thưởng Tích Nạp Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng 1000 Vàng Linh Thạch Công Kích 10 Túi Bảo Thạch-2 10 Lông Vũ Bảy Màu 50 Túi xu (lớn) 2 2000 Vàng Túi Bảo Thạch-3 5 Tiểu Vũ (7 Ngày) 1 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 5 Tiên Thạch Sinh Lực III 5 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-4 5 Tu Luyện Châu x2 3 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 10 Thủy Long Ngâm (14 ngày) 1 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-5 5 Tất Sát Thần Thạch 10 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 15 Phượng Vũ Dực Chính (30 ngày) 1 20000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 3 Mảnh Vũ Khí Hàng Long 5 Tu Luyện Châu x3 3 Hấp Huyết Thần Thạch 10 Rương Tiên Khí Đỏ 1 50000 Vàng Túi Bảo Thạch-8 2 Tu Luyện Châu x3 5 Mảnh Vũ Khí Hàng Long 5 Bí Kíp Đới Mạch 2 Rương Tiên Khí Đỏ 1 100000 Vàng Bạc 1000 Tinh Ngọc Mệnh Tinh 10 Thẻ Đồng Hành La Hầu 1 Mảnh Vũ Khí Hàng Long 10 Đá công kích-9 1

28-07

2020

xem

[ Sự kiện ]

Nạp gói tuần 74

- Tính theo ngày mở server:  Đợt 1: 5h00 ngày thứ 512 đến 4h59 ngày thứ 513 Đợt 2: 5h00 ngày thứ 513 đến 4h59 ngày thứ 514 Đợt 3: 5h00 ngày thứ 514 đến 4h59 ngày thứ 515 Đợt 4: 5h00 ngày thứ 515 đến 4h59 ngày thứ 516 Đợt 5: 5h00 ngày thứ 516 đến 4h59 ngày thứ 517 Đợt 6: 5h00 ngày thứ 517 đến 4h59 ngày thứ 518 Đợt 7: 5h00 ngày thứ 518 đến 4h59 ngày thứ 519 (Hình ảnh minh họa) -  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà: + Quy đổi 200 vàng vào game + Quy đổi 500 vàng vào game + Quy đổi 1000 vàng vào game + Quy đổi 2000 vàng vào game + Quy đổi 5000 vàng vào game + Quy đổi 10000 vàng vào game Quà thưởng Điều kiện Số lần Vật phẩm Số lượng Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 30 Tất Sát Tiên Thạch 6 Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan II 5 Tiên Thạch Công Kích II 2 Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 250 Lông Vũ Bảy Màu 40 Hấp huyết tiên thạch 6 Khóa Tẩy Luyện 10 Rương Ngũ Hành Ấn 10 Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 500 Đá Sinh Lực-4 1 Đá Tẩy Luyện 50 Khóa Tẩy Luyện 5 Rương Ngũ Hành Ấn 20 Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 1000 Đá Bạo Kích-5 1 Khóa Tẩy Luyện 10 Đá Tẩy Luyện 100 Rương Ngũ Hành Ấn 40 Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 2500 Đá Tất Sát-6 1 Đá Tẩy Luyện 200 Khóa Tẩy Luyện 20 Rương Ngũ Hành Ấn 80 Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 5000 Đá Công Kích-7 1 Hộ Phù +20 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 10 Rương Ngũ Hành Ấn 150

28-07

2020

xem

[ Sự kiện ]

Nạp gói tuần 73

- Tính theo ngày mở server:  Đợt 1: 5h00 ngày thứ 505 đến 4h59 ngày thứ 506 Đợt 2: 5h00 ngày thứ 506 đến 4h59 ngày thứ 507 Đợt 3: 5h00 ngày thứ 507 đến 4h59 ngày thứ 508 Đợt 4: 5h00 ngày thứ 508 đến 4h59 ngày thứ 509 Đợt 5: 5h00 ngày thứ 509 đến 4h59 ngày thứ 510 Đợt 6: 5h00 ngày thứ 510 đến 4h59 ngày thứ 511 Đợt 7: 5h00 ngày thứ 511 đến 4h59 ngày thứ 512 (Hình ảnh minh họa) -  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà: + Quy đổi 200 vàng vào game + Quy đổi 500 vàng vào game + Quy đổi 1000 vàng vào game + Quy đổi 2000 vàng vào game + Quy đổi 5000 vàng vào game + Quy đổi 10000 vàng vào game Quà thưởng Điều kiện Số lần Vật phẩm Số lượng Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 30 Tất Sát Tiên Thạch 6 Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan II 5 Tiên Thạch Công Kích II 2 Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 250 Lông Vũ Bảy Màu 40 Hấp huyết tiên thạch 6 Khóa Tẩy Luyện 10 Rương Ngũ Hành Ấn 10 Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 500 Đá Sinh Lực-4 1 Đá Tẩy Luyện 50 Khóa Tẩy Luyện 5 Rương Ngũ Hành Ấn 20 Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 1000 Đá Bạo Kích-5 1 Khóa Tẩy Luyện 10 Đá Tẩy Luyện 100 Rương Ngũ Hành Ấn 40 Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 2500 Đá Tất Sát-6 1 Đá Tẩy Luyện 200 Khóa Tẩy Luyện 20 Rương Ngũ Hành Ấn 80 Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 5000 Đá Công Kích-7 1 Hộ Phù +20 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 10 Rương Ngũ Hành Ấn 150

20-07

2020

xem

top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.