trở về tin tức

Nạp Đơn Tuần 4.

24-03-2020

Nội dung

- Tính theo ngày mở server

+ 5h00 ngày thứ 388 đến 4h59 ngày thứ 389

+ 5h00 ngày thứ 389 đến 4h59 ngày thứ 390

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 5000 Vàng

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 15000 Vàng

Quà thưởng

Điều kiện

Vật phẩm

Số lượng

Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng

Túi Bảo Thạch-5

6

Đồng Hành Tiến Bậc Đan

100

Đá Tẩy Luyện

20

Bạc

500

Bùa Tẩy Luyện Cam

10

Tích lũy nạp trong ngày đạt 15000 Vàng

Túi Bảo Thạch-5

18

Đá Tẩy Luyện

200

Tẩy Luyện Tỏa

20

Rương Ngũ Hành Ấn

50

Hộ Phù +19

1

Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng

Túi Bảo Thạch-5

6

Lông Vũ Bảy Màu

100

Đá Tẩy Luyện

20

Bạc

500

Bùa Tẩy Luyện Cam

10

Tích lũy nạp trong ngày đạt 15000 Vàng

Túi Bảo Thạch-5

18

Đá Tẩy Luyện

200

Tẩy Luyện Tỏa

20

Rương Ngũ Hành Ấn

50

Hộ Phù +19

1

 

top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.