trở về tin tức

Nạp đơn tuần 83.

29-09-2020

Tính theo ngày mở server: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 577 đến 4h59 ngày thứ 578

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 578 đến 4h59 ngày thứ 579

-  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 5000 Vàng

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 15000 Vàng

Quà thưởng

Điều kiện Vật phẩm Số lượng
Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-5 6
Đồng Hành Tiến Bậc Đan 100
Đá Tẩy Luyện 20
Bạc 500
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Tích lũy nạp trong ngày đạt 15000 Vàng Túi Bảo Thạch-5 18
Đá Tẩy Luyện 200
Tẩy Luyện Tỏa 20
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Hộ Phù +19 1
Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-5 6
Lông Vũ Bảy Màu 100
Đá Tẩy Luyện 20
Bạc 500
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Tích lũy nạp trong ngày đạt 15000 Vàng Túi Bảo Thạch-5 18
Đá Tẩy Luyện 200
Tẩy Luyện Tỏa 20
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Hộ Phù +19 1
top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.