trở về tin tức

Nạp Gói Tuần 4.

24-03-2020

- Tính theo ngày mở server: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 386 đến 4h59 ngày thứ 387

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 387 đến 4h59 ngày thứ 388

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 388 đến 4h59 ngày thứ 389

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 389 đến 4h59 ngày thứ 390

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 390 đến 4h59 ngày thứ 391

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 391 đến 4h59 ngày thứ 392

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 392 đến 4h59 ngày thứ 393

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

+ Quy đổi 200 vàng vào game

+ Quy đổi 500 vàng vào game

+ Quy đổi 1000 vàng vào game

+ Quy đổi 2000 vàng vào game

+ Quy đổi 5000 vàng vào game

+ Quy đổi 10000 vàng vào game

Điều kiện

Số lần

Vật phẩm 

Số lượng

Quy Đổi 200 Vàng vào game

5

Vàng

100

Đồng Hành Tiến Bậc Đan

30

Tất Sát Tiên Thạch

6

Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan II

5

Tiên Thạch Công Kích II

2

Quy Đổi 500 Vàng vào game

2

Vàng

250

Lông Vũ Bảy Màu

40

Hấp huyết tiên thạch

6

Khóa Tẩy Luyện

10

Rương Ngũ Hành Ấn

10

Quy Đổi 1000 Vàng vào game

2

Vàng

500

Đá Sinh Lực-4

1

Đá Tẩy Luyện

50

Khóa Tẩy Luyện

5

Rương Ngũ Hành Ấn

20

Quy Đổi 2000 Vàng vào game

1

Vàng

1000

Đá Bạo Kích-5

1

Khóa Tẩy Luyện

10

Đá Tẩy Luyện

100

Rương Ngũ Hành Ấn

40

Quy Đổi 5000 Vàng vào game

1

Vàng

2500

Đá Tất Sát-6

1

Đá Tẩy Luyện

200

Khóa Tẩy Luyện

20

Rương Ngũ Hành Ấn

80

Quy Đổi 10000 Vàng vào game

1

Vàng

5000

Đá Công Kích-7

1

Hộ Phù +20

1

Bùa Tẩy Luyện Cam

10

Rương Ngũ Hành Ấn

150

 

top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.