trở về tin tức

Nạp gói tuần 84.

07-10-2020

- Tính theo ngày mở server: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 582 đến 4h59 ngày thứ 583

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 583 đến 4h59 ngày thứ 584

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 584 đến 4h59 ngày thứ 585

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 585 đến 4h59 ngày thứ 586

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 586 đến 4h59 ngày thứ 587

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 587 đến 4h59 ngày thứ 588

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 588 đến 4h59 ngày thứ 589

(Hình ảnh minh họa)

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

+ Quy đổi 200 vàng vào game

+ Quy đổi 500 vàng vào game

+ Quy đổi 1000 vàng vào game

+ Quy đổi 2000 vàng vào game

+ Quy đổi 5000 vàng vào game

+ Quy đổi 10000 vàng vào game

Quà thưởng

 

Điều kiện Số lần Vật phẩm Số lượng
Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100
Đồng Hành Tiến Bậc Đan 30
Tất Sát Tiên Thạch 6
Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan II 5
Tiên Thạch Công Kích II 2
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 250
Lông Vũ Bảy Màu 40
Hấp huyết tiên thạch 6
Khóa Tẩy Luyện 10
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 500
Đá Sinh Lực-4 1
Đá Tẩy Luyện 50
Khóa Tẩy Luyện 5
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Đá Bạo Kích-5 1
Khóa Tẩy Luyện 10
Đá Tẩy Luyện 100
Rương Ngũ Hành Ấn 40
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 2500
Đá Tất Sát-6 1
Đá Tẩy Luyện 200
Khóa Tẩy Luyện 20
Rương Ngũ Hành Ấn 80
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 5000
Đá Công Kích-7 1
Hộ Phù +20 1
Bùa Tẩy Luyện Cam 10
Rương Ngũ Hành Ấn 150
top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.