trở về tin tức

Tích lũy nạp ngày tuần 73.

20-07-2020

- Tính theo ngày mở server: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 505 đến 4h59 ngày thứ 506

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 506 đến 4h59 ngày thứ 507

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 507 đến 4h59 ngày thứ 508

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 508 đến 4h59 ngày thứ 509

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 509 đến 4h59 ngày thứ 510

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 510 đến 4h59 ngày thứ 511

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 511 đến 4h59 ngày thứ 512

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ

- Đợt này sự kiện cài đặt 7 đợt, tương ứng 7 ngày khác nhau

Quà thưởng

Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
1000 Túi xu (Lớn) 1
Túi bảo thạch-4 1
Đá Tẩy Luyện 20
Đồng Hành Tiến Bậc Đan 20
2000 Tu Luyện Châu x3 1
Lông Vũ Bảy Màu 30
Túi bảo thạch-5 1
Rương Ngũ Hành Ấn 20
5000 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Túi bảo thạch-6 1
Đồng Hành Tiến Bậc Đan 50
Đá Tẩy Luyện 50
10000 Lông Vũ Bảy Màu 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Túi bảo thạch-7 1
Đá Tẩy Luyện 100
20000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi bảo thạch-8 1
Rương Ngũ Hành Ấn 200
Hộ Phù +20 1
Đá Tẩy Luyện 200
top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.