trở về tin tức

Tích lũy nạp ngày tuần 84.

07-10-2020

- Tính theo ngày mở server: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 582 đến 4h59 ngày thứ 583

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 583 đến 4h59 ngày thứ 584

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 584 đến 4h59 ngày thứ 585

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 585 đến 4h59 ngày thứ 586

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 586 đến 4h59 ngày thứ 587

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 587 đến 4h59 ngày thứ 588

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 588 đến 4h59 ngày thứ 589

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được phần thưởng.

- Sự kiện hiển thị trong giao diện nạp thẻ

- Đợt này sự kiện cài đặt 7 đợt, tương ứng 7 ngày khác nhau

Quà thưởng

Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
1000 Túi xu (Lớn) 1
Túi bảo thạch-4 1
Đá Tẩy Luyện 20
Đồng Hành Tiến Bậc Đan 20
2000 Tu Luyện Châu x3 1
Lông Vũ Bảy Màu 30
Túi bảo thạch-5 1
Rương Ngũ Hành Ấn 20
5000 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Túi bảo thạch-6 1
Đồng Hành Tiến Bậc Đan 50
Đá Tẩy Luyện 50
10000 Lông Vũ Bảy Màu 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Túi bảo thạch-7 1
Đá Tẩy Luyện 100
20000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi bảo thạch-8 1
Rương Ngũ Hành Ấn 200
Hộ Phù +20 1
Đá Tẩy Luyện 200
top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.