trở về tin tức

Tích lũy tiêu phí tuần 81.

15-09-2020

- Tính theo ngày mở server: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 561 đến 4h59 ngày thứ 562

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 562 đến 4h59 ngày thứ 563

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 563 đến 4h59 ngày thứ 564

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 564 đến 4h59 ngày thứ 565

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 565 đến 4h59 ngày thứ 566

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 566 đến 4h59 ngày thứ 567

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 567 đến 4h59 ngày thứ 568

(Hình ảnh minh họa)

Nội dung sự kiện

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

- Phần thưởng cộng dồn tiêu càng nhiều phần thưởng càng lớn.

Quà thưởng

Mốc Tiêu Phí Vật phẩm Số lượng
1500 Túi xu (Lớn) 1
Đá Công Kích-5 1
Đá Tẩy Luyện 20
Đồng Hành Tiến Bậc Đan 20
3500 Tu Luyện Châu x3 1
Lông Vũ Bảy Màu 30
Đá Công Kích-6 1
Rương Ngũ Hành Ấn 20
7500 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Đá Công Kích-7 1
Đồng Hành Tiến Bậc Đan 50
Đá Tẩy Luyện 50
15000 Lông Vũ Bảy Màu 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Đá Công Kích-8 1
Đá Tẩy Luyện 100
25000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Đá Công Kích-9 1
Rương Ngũ Hành Ấn 200
Hộ Phù +20 1
Đá Tẩy Luyện 200
top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.