trở về tin tức

Tích lũy tiêu phí tuần 83.

29-09-2020

- Tính theo ngày mở server: 

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 575 đến 4h59 ngày thứ 576

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 576 đến 4h59 ngày thứ 577

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 577 đến 4h59 ngày thứ 578

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 578 đến 4h59 ngày thứ 579

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 579 đến 4h59 ngày thứ 580

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 580 đến 4h59 ngày thứ 581

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 581 đến 4h59 ngày thứ 582

(Hình ảnh minh họa)

Nội dung sự kiện

- Trong thời gian sự kiện, tích lũy tiêu phí Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

- Phần thưởng cộng dồn tiêu càng nhiều phần thưởng càng lớn.

Quà thưởng

 

Vàng tích lũy Vật phẩm Số lượng
1000 Túi xu (Lớn) 1
Túi bảo thạch-4 1
Đá Tẩy Luyện 20
Đồng Hành Tiến Bậc Đan 20
2000 Tu Luyện Châu x3 1
Lông Vũ Bảy Màu 30
Túi bảo thạch-5 1
Rương Ngũ Hành Ấn 20
5000 Bùa Tẩy Luyện Cam 1
Túi bảo thạch-6 1
Đồng Hành Tiến Bậc Đan 50
Đá Tẩy Luyện 50
10000 Lông Vũ Bảy Màu 100
Bùa Tẩy Luyện Cam 2
Tẩy Luyện Tỏa 30
Túi bảo thạch-7 1
Đá Tẩy Luyện 100
20000 Tẩy Luyện Tỏa 50
Túi bảo thạch-8 1
Rương Ngũ Hành Ấn 200
Hộ Phù +20 1
Đá Tẩy Luyện 200
top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.