trở về tin tức

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ TUẦN 8.

23-04-2019

Hoàn thiện chất lượng phiên bản và nâng cấp hệ thống máy chủ GH Truyền Kỳ

Cập nhật chuỗi sự kiện tuần 8

I. Nạp đơn

1. Quy tắc

- Hiện tại mở vào 2 đợt:

+ 5h00 ngày thứ 52 đến 4h59 ngày thứ 53

+ 5h00 ngày thứ 53 đến 4h59 ngày thứ 54

* Tính theo ngày mở server

- Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà:

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 5000 Vàng

+ Tích lũy nạp Vàng đủ 10000 Vàng

2. Quà thưởng:

 

Điều kiện

Quà thưởng

Số lượng

Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng

Túi Bảo Thạch-6

1

Hấp Huyết Thần Thạch

3

Tu luyện châu (x2)

2

Bạc

500

Tam Vĩ Hồ (14 ngày)

1

Tích lũy nạp trong ngày đạt 10000 Vàng

Túi Bảo Thạch-7

1

Ngộ Đạo Tinh Hoa

5

Tu luyện châu (x3)

2

Kinh Nghiệm Mệnh Tinh Vàng

50

Cự Môn (phẩm đỏ)

1

Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng

Túi Bảo Thạch-6

1

Công Kích Thần Thạch

3

Tu luyện châu (x2)

2

Bạc

500

Hỏa Kỳ Lân (14 ngày)

1

Tích lũy nạp trong ngày đạt 10000 Vàng

Túi Bảo Thạch-7

1

Ngộ Đạo Tinh Hoa

5

Tu luyện châu (x3)

2

Kinh Nghiệm Mệnh Tinh Vàng

50

Tử Vi (phẩm đỏ)

1


II. Nhất nguyên đoạt bảo

1. Quy tắc

- Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện (Có thể bảo trì để cập nhật mới) sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo

- Vào thời gian mở bán sẽ bán vé tham dự Nhất Nguyên Đoạt Bảo, mỗi vé 30 Vàng. Mua càng nhiều tỷ lệ trúng giải càng cao.


 

2. Quà thưởng

 

STT

Ngày mở

Thưởng an ủi

Thưởng đặc biệt

Thưởng an ủi

Quà thưởng

Số lượng

Bảo vật đặc biệt

1

50

506050

Linh Thạch Công Kích

1

Túi Bảo Thạch-7

500100

Đồng hành kinh nghiệm đan I

1

390000

Đồng Hành Tiến Bậc Đan

3

3

Bạc

20

2

51

504009

Túi bảo thạch-1

1

Túi Bảo Thạch-7

500100

Đồng hành kinh nghiệm đan I

1

359001

Lông Vũ Bảy Màu

3

500005

Túi Xu (Siêu cấp)

2

3

52

506050

Linh Thạch Công Kích

1

Túi Bảo Thạch-7

500100

Đồng hành kinh nghiệm đan I

1

390000

Đồng Hành Tiến Bậc Đan

3

3

Bạc

20

4

53

504009

Túi bảo thạch-1

1

Đá Công Kích-7

500100

Đồng hành kinh nghiệm đan I

1

359001

Lông Vũ Bảy Màu

3

500005

Túi Xu (Siêu cấp)

2

5

54

506050

Linh Thạch Công Kích

1

Đá Công Kích-7

500100

Đồng hành kinh nghiệm đan I

1

390000

Đồng Hành Tiến Bậc Đan

3

3

Bạc

20

6

55

504009

Túi bảo thạch-1

1

Đá Công Kích-7

500100

Đồng hành kinh nghiệm đan I

1

359001

Lông Vũ Bảy Màu

3

500005

Túi Xu (Siêu cấp)

2

7

56

506050

Linh Thạch Công Kích

1

Thẻ Đồng Hành Liễu Minh x1

500100

Đồng hành kinh nghiệm đan I

1

390000

Đồng Hành Tiến Bậc Đan

3

3

Bạc

20

top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.