trở về tin tức

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 1.1.

19-04-2019

I. Ưu hóa phiên bản mới.

1. Ưu hóa và fix các lỗi phiên bản.
- Khắc phục lỗi tinh luyện phái Thái Thanh nhiều hơn các phái khác.
- Khắc phục lỗi chát riêng bị giới hạn.
- Khắc phục lỗi hiển thị text thuộc tính "Tăng Sát Thương" trong Cường Hóa.
2. Ưu hóa lại trung tâm giao dịch.
3. Ưu hóa hiển thị Menu khi tham gia các phụ bản.
4. Ưu hóa tham gia các phụ bản tổ đội.

- Tự động chọn cấp chính xác của mục tiêu và lời chiêu mộ khi tạo đội.
- Khi mời tổ đội, kết thúc thời gian đếm ngược, nếu người chơi không đồng ý sẽ tự động từ chối vào phụ bản.
5. Ưu hóa lại giao diện nhận kinh nghiệm offline.
6. Ưu hóa lại giao diện Cánh.
7. Ưu hóa lại giao diện Tọa Kỵ
8. Ưu hóa lại giao diện Trân Các.
9. Thay đổi thời gian hoạt động của các sự kiện:

- Thay đổi thời gian hoạt động của các sự kiện theo giờ.
- Thay đổi thời gian các hoạt động trong tuần.

II. Cập nhật

1. Cập nhật một số Tọa Kỵ mới.

Hồ Lô Bát Tiên

Hoa Hùng

Linh Miêu Vương

Thủy Long Ngâm

Họa Bích Kỳ

Hỏa Kỳ Lân

Nguyệt Lang

Vân Hải Kim Ngư

Tiểu Vũ

Tam Vĩ Hồ

 

2. Cập nhật một số Tôn Hiệu mới

3. Cập nhật các item trên Trân Các

4. Thêm mới 2 Ảo Hóa Cánh


Tử Quang Dực

 


Thái Thanh Dực

5. Thêm mới tính năng chia sẻ Facebook nhận quà

6. Thêm mới chức năng show vật phẩm lên kênh chat

 

top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.