trở về tin tức

[ Tin tức ]

BẢO TRÌ TỐI ƯU HỆ THỐNG MÁY CHỦ

Nâng cấp hệ thống máy chủ GH Truyền Kỳ Cập nhật chuỗi sự kiện “Siêu Thưởng Đại Lễ” cho tất cả máy chủ - Chi tiết chuỗi sự kiện: Tại đây Cập nhật chuỗi sự kiện tuần 9 I.NẠP ĐƠN 1. Quy tắc - Hiện tại mở vào 2 đợt: - 5h00 ngày thứ 52 đến 4h59 ngày thứ 53 - 5h00 ngày thứ 53 đến 4h59 ngày thứ 54 * Tính theo ngày mở server -  Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà: + Tích lũy nạp Vàng đủ 5000 Vàng + Tích lũy nạp Vàng đủ 10000 Vàng 2. Quà thưởng   Điều kiện Quà thưởng Số lượng Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-6 1 Hấp Huyết Thần Thạch 3 Tu luyện châu (x2) 2 Bạc 500 Hồ Lô Bát Tiên (14 ngày) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 1 Ngộ Đạo Tinh Hoa 5 Tu luyện châu (x3) 2 Kinh Nghiệm Mệnh Tinh Vàng 50 Tả Phụ (phẩm đỏ) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-6 1 Công Kích Thần Thạch 3 Tu luyện châu (x2) 2 Bạc 500 Thủy Long Ngâm (14 ngày) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 1 Ngộ Đạo Tinh Hoa 5 Tu luyện châu (x3) 2 Kinh Nghiệm Mệnh Tinh Vàng 50 Phá Quân (phẩm đỏ) 1   II. NHẤT NGUYÊN ĐOẠT BẢO 1. Quy tắc - Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện (Có thể bảo trì để cập nhật mới) sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo - Vào thời gian mở bán sẽ bán vé tham dự Nhất Nguyên Đoạt Bảo, mỗi vé 30 Vàng. Mua càng nhiều tỷ lệ trúng giải càng cao. 2. Quà thưởng STT Ngày mở Thưởng an ủi Thưởng đặc biệt Thưởng an ủi Quà thưởng Số lượng Bảo vật đặc biệt 1 57 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Rương Trang Bị Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 30 2 58 504009 Túi bảo thạch-1 1 Rương Trang Bị Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2 3 59 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Rương Trang Bị Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 30 4 60 504009 Túi bảo thạch-1 1 Rương Tiên Khí Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2 5 61 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Rương Tiên Khí Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 30 6 62 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Rương Tiên Khí Đỏ 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 30 7 63 504009 Túi bảo thạch-1 1 Thẻ Đồng Hành Liễu Minh x1 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2   Ưu hóa lỗi phiên bản - Fix lỗi cập nhật dữ liệu lỗi trên nền tảng Android - Fix lỗi mất UI đua top lực chiến      

26-04

2019

xem

[ Tin tức ]

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ TUẦN 8

Hoàn thiện chất lượng phiên bản và nâng cấp hệ thống máy chủ GH Truyền Kỳ Cập nhật chuỗi sự kiện tuần 8 I. Nạp đơn 1. Quy tắc - Hiện tại mở vào 2 đợt: + 5h00 ngày thứ 52 đến 4h59 ngày thứ 53 + 5h00 ngày thứ 53 đến 4h59 ngày thứ 54 * Tính theo ngày mở server - Trong thời gian sự kiện tích lũy nạp Vàng trong ngày đạt đủ điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 2 mốc nhận quà: + Tích lũy nạp Vàng đủ 5000 Vàng + Tích lũy nạp Vàng đủ 10000 Vàng 2. Quà thưởng:   Điều kiện Quà thưởng Số lượng Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-6 1 Hấp Huyết Thần Thạch 3 Tu luyện châu (x2) 2 Bạc 500 Tam Vĩ Hồ (14 ngày) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 1 Ngộ Đạo Tinh Hoa 5 Tu luyện châu (x3) 2 Kinh Nghiệm Mệnh Tinh Vàng 50 Cự Môn (phẩm đỏ) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-6 1 Công Kích Thần Thạch 3 Tu luyện châu (x2) 2 Bạc 500 Hỏa Kỳ Lân (14 ngày) 1 Tích lũy nạp trong ngày đạt 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 1 Ngộ Đạo Tinh Hoa 5 Tu luyện châu (x3) 2 Kinh Nghiệm Mệnh Tinh Vàng 50 Tử Vi (phẩm đỏ) 1 II. Nhất nguyên đoạt bảo 1. Quy tắc - Vào 5h đến 21h các ngày mở sự kiện (Có thể bảo trì để cập nhật mới) sẽ mở bán vé tham dự quay thưởng Nhất Nguyên Đoạt Bảo - Vào thời gian mở bán sẽ bán vé tham dự Nhất Nguyên Đoạt Bảo, mỗi vé 30 Vàng. Mua càng nhiều tỷ lệ trúng giải càng cao.   2. Quà thưởng   STT Ngày mở Thưởng an ủi Thưởng đặc biệt Thưởng an ủi Quà thưởng Số lượng Bảo vật đặc biệt 1 50 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Túi Bảo Thạch-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 20 2 51 504009 Túi bảo thạch-1 1 Túi Bảo Thạch-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2 3 52 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Túi Bảo Thạch-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 20 4 53 504009 Túi bảo thạch-1 1 Đá Công Kích-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2 5 54 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Đá Công Kích-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 20 6 55 504009 Túi bảo thạch-1 1 Đá Công Kích-7 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 359001 Lông Vũ Bảy Màu 3 500005 Túi Xu (Siêu cấp) 2 7 56 506050 Linh Thạch Công Kích 1 Thẻ Đồng Hành Liễu Minh x1 500100 Đồng hành kinh nghiệm đan I 1 390000 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 3 3 Bạc 20

23-04

2019

xem

[ Tin tức ]

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN 1.1

I. Ưu hóa phiên bản mới. 1. Ưu hóa và fix các lỗi phiên bản. - Khắc phục lỗi tinh luyện phái Thái Thanh nhiều hơn các phái khác. - Khắc phục lỗi chát riêng bị giới hạn. - Khắc phục lỗi hiển thị text thuộc tính "Tăng Sát Thương" trong Cường Hóa. 2. Ưu hóa lại trung tâm giao dịch. 3. Ưu hóa hiển thị Menu khi tham gia các phụ bản. 4. Ưu hóa tham gia các phụ bản tổ đội. - Tự động chọn cấp chính xác của mục tiêu và lời chiêu mộ khi tạo đội. - Khi mời tổ đội, kết thúc thời gian đếm ngược, nếu người chơi không đồng ý sẽ tự động từ chối vào phụ bản. 5. Ưu hóa lại giao diện nhận kinh nghiệm offline. 6. Ưu hóa lại giao diện Cánh. 7. Ưu hóa lại giao diện Tọa Kỵ 8. Ưu hóa lại giao diện Trân Các. 9. Thay đổi thời gian hoạt động của các sự kiện: - Thay đổi thời gian hoạt động của các sự kiện theo giờ. - Thay đổi thời gian các hoạt động trong tuần. II. Cập nhật 1. Cập nhật một số Tọa Kỵ mới. Hồ Lô Bát Tiên Hoa Hùng Linh Miêu Vương Thủy Long Ngâm Họa Bích Kỳ Hỏa Kỳ Lân Nguyệt Lang Vân Hải Kim Ngư Tiểu Vũ Tam Vĩ Hồ   2. Cập nhật một số Tôn Hiệu mới 3. Cập nhật các item trên Trân Các 4. Thêm mới 2 Ảo Hóa Cánh Tử Quang Dực   Thái Thanh Dực 5. Thêm mới tính năng chia sẻ Facebook nhận quà 6. Thêm mới chức năng show vật phẩm lên kênh chat  

19-04

2019

xem

top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.