trở về tin tức

[ Sự kiện ]

Tiên Giới Đồng Lòng Tuần 75

Chào mừng huynh/tỷ đến với sự kiện tuần mới. Tham gia sự kiện chiến liền tay- nhận ngay quà lớn.  Toàn Bộ Máy Chủ Thời Gian Bắt đầu:  05:00 ngày 05/08/2020 Kết thúc: 04:59 ngày 12/08/2020 Tiên Giới Đồng Lòng - Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nhấp vào giao diện sự kiện để tham gia. - Người chơi chỉ cần nạp số lượng vàng bất kỳ sẽ được tính điểm cống hiến (1 vàng = 1 điểm). - Điểm cống hiến này sẽ quy thành 2 loại: + Cống hiến của bản thân: Tích lũy số điểm cống hiến mà người chơi đóng góp trong thời gian sự kiện. + Cống hiến của máy chủ: Tổng toàn bộ số điểm tích lũy của người chơi trong máy chủ đóng góp được. - Điểm cống hiến này sử dụng để tính vào 2 sự kiện: Tiên Giới Đồng Lòng + Tiên Giới Công Thần (Hình ảnh minh họa) - Sự kiện Tiên Giới Đồng Lòng chia làm 10 mốc tích lũy cống hiến (tổng cống hiến của toàn bộ người chơi trong máy chủ). Đạt mốc tích lũy nào, người chơi sẽ nhận quà mốc tích lũy đó. - Chỉ những người đã nạp 1 mốc bất kỳ trong thời gian sự kiện mới được nhận quà. Cống hiến tối thiểu là 1 điểm. Lưu ý: - Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu người chơi trước đó chưa cống hiến bất kỳ điểm nào, nhưng cống hiến của máy chủ đạt mốc cao, thì người chơi đó chỉ cần cống hiến 1 điểm sẽ nhận được toàn bộ phần quà các mốc tích lũy thấp. Phần Thưởng Mốc cống hiến Vật phẩm Số lượng 10,000 Đá Tẩy Luyện 10 Rương Ngũ Hành Ấn 10 Bạc 50 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 10 Lông Vũ Bảy Màu 10 20,000 Đá Tẩy Luyện 20 Tẩy Luyện Tỏa 10 Rương Ngũ Hành Ấn 10 Bạc 100 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 15 30,000 Đá Tẩy Luyện 30 Tẩy Luyện Tỏa 20 Rương Ngũ Hành Ấn 15 Bạc 150 Lông Vũ Bảy Màu 15 50,000 Đá Tẩy Luyện 50 Bùa Tẩy Luyện Cam 1 Tẩy Luyện Tỏa 15 Rương Ngũ Hành Ấn 20 Hộ Phù +15 1 75,000 Đá Tẩy Luyện 100 Hộ Phù +15 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 2 Tẩy Luyện Tỏa 20 Túi Bảo Thạch-5 1 100,000 Đá Tẩy Luyện 150 Thẻ Đồng Hành Hoàng Phủ 1 Hộ Phù +16 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 3 Túi Bảo Thạch-5 2 150,000 Đá Tẩy Luyện 200 Rương Trang Bị Đỏ 1 Hộ Phù +16 2 Bùa Tẩy Luyện Cam 4 Rương Mảnh Vũ Khí 5 200,000 Đá Tẩy Luyện 300 Rương Trang Bị Đỏ 2 Hộ Phù +16 2 Bùa Tẩy Luyện Cam 5 Rương Mảnh Vũ Khí 10 Tiên Giới Công Thần - Sẽ có Bảng Xếp Hạng ghi nhận tổng điểm tích lũy cá nhân của từng người chơi trong máy chủ. - Người chơi đạt thứ hạng từ 1 tới 30 sẽ nhận được phần thưởng. -  Người chơi tích lũy cống hiến càng cao sẽ được xếp hạng càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều. Lưu Ý:  - Để nhận được phần thưởng từ Bảng Xếp Hạng Tiên Giới Công Thần, người chơi cần cống hiến tối thiểu 500 điểm. - Người chơi tham gia đua top Tiên Giới Công Thần cần nạp cách thời gian kết thúc sự kiện ít nhất 5 phút để hệ thống BXH sự kiện có thể cập nhật chính xác. (Hình ảnh minh họa) Phần Thưởng   TOP Vật phẩm Số lượng 1 Hộ Phù +20 2 Rương Mảnh Vũ Khí 20 Thẻ Đồng Hành Liễu Minh 1 Bủa Tẩy Luyện Cam 50 Túi Bảo Thạch-8 1 2 Hộ Phù +19 2 Rương Mảnh Vũ Khí 15 Thẻ Đồng Hành Ma Thiên 1 Bủa Tẩy Luyện Cam 30 Túi Bảo Thạch-7 1 3 Hộ Phù +18 2 Rương Mảnh Vũ Khí 10 Thẻ Đồng Hành La Hầu 1 Bủa Tẩy Luyện Cam 20 Túi Bảo Thạch-6 1 4 - 10 Hộ Phù +17 1 Thẻ Đồng Hành Ti Thần 1 Đá Tẩy Luyện 100 Tẩy Luyện Tỏa 20 Túi Bảo Thạch-5 2 11 - 30 Thẻ Đồng Hành Hùng Miêu 1 Đá Tẩy Luyện 50 Tẩy Luyện Tỏa 10 Rương Ngũ Hành Ấn 50 Túi Bảo Thạch-4 1

05-08

2020

xem

[ Sự kiện ]

Nạp gói tuần 75

- Tính theo ngày mở server:  Đợt 1: 5h00 ngày thứ 519 đến 4h59 ngày thứ 520 Đợt 2: 5h00 ngày thứ 520 đến 4h59 ngày thứ 521 Đợt 3: 5h00 ngày thứ 521 đến 4h59 ngày thứ 522 Đợt 4: 5h00 ngày thứ 522 đến 4h59 ngày thứ 523 Đợt 5: 5h00 ngày thứ 523 đến 4h59 ngày thứ 524 Đợt 6: 5h00 ngày thứ 524 đến 4h59 ngày thứ 525 Đợt 7: 5h00 ngày thứ 525 đến 4h59 ngày thứ 526 (Hình ảnh minh họa) -  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà: + Quy đổi 200 vàng vào game + Quy đổi 500 vàng vào game + Quy đổi 1000 vàng vào game + Quy đổi 2000 vàng vào game + Quy đổi 5000 vàng vào game + Quy đổi 10000 vàng vào game Quà thưởng Điều kiện Số lần Vật phẩm Số lượng Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 30 Tất Sát Tiên Thạch 6 Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan II 5 Tiên Thạch Công Kích II 2 Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 250 Lông Vũ Bảy Màu 40 Hấp huyết tiên thạch 6 Khóa Tẩy Luyện 10 Rương Ngũ Hành Ấn 10 Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 500 Đá Sinh Lực-4 1 Đá Tẩy Luyện 50 Khóa Tẩy Luyện 5 Rương Ngũ Hành Ấn 20 Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 1000 Đá Bạo Kích-5 1 Khóa Tẩy Luyện 10 Đá Tẩy Luyện 100 Rương Ngũ Hành Ấn 40 Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 2500 Đá Tất Sát-6 1 Đá Tẩy Luyện 200 Khóa Tẩy Luyện 20 Rương Ngũ Hành Ấn 80 Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 5000 Đá Công Kích-7 1 Hộ Phù +20 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 10 Rương Ngũ Hành Ấn 150

05-08

2020

xem

[ Sự kiện ]

Mùa Hè Sôi Động Tuần 74

Thời gian Bắt đầu: 05:00 ngày 28/07/2020 Kết thúc: 04:59 ngày 04/08/2020 Quà Thưởng Đăng Nhập * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện mỗi ngày người chơi khi đăng nhập vào game đều có thể nhận thưởng. - Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần cho 1 mốc quà. Nếu không nhận thưởng thì có thể nhận thưởng vào ngày hôm sau. * Quà thưởng Mốc ngày Vật phẩm Số lượng 1 Diều Giấy 1 Bạc 50 2 Túi bảo thạch-2 1 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 2 3 Vải May Diều 1 Xu 1000000 4 Hấp Huyết Linh Thạch 2 Bạc 100 5 Tất Sát Linh Thạch 5 Tu Luyện Châu x2 3 6 Vải May Diều 2 Bạc 100 7 Diều Vải 1 Tu Luyện Châu x2 1 Vàng 100 Mùa Hè Sôi Động * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện người chơi khi tham gia đánh quái dã ngoại, boss và các hoạt động trong game đều có tỉ lệ nhận được vật phẩm sự kiện. - Thu thập đủ vật phẩm tương ứng có thể đổi được nhiều phần quà hấp dẫn. * Vật phẩm sự kiện Vật phẩm Mô tả Nguồn thu thập Dây cước Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Thu thập vật phẩm tại Farm quái dã ngoại, boss, pb.. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt cao Tre Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Thu thập vật phẩm tại Farm quái dã ngoại, boss, pb.. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt trung Giấy diều Nguyên liệu có thể đổi phần thưởng đặc biệt ở giao diện đổi quà sự kiện. Thu thập vật phẩm tại Farm quái dã ngoại, boss, pb.. Farm quái dã ngoại, boss, pb.. có tỉ lệ rớt thấp Vải may diều Nguyên liệu có thể mua 30 vàng tại Trân Các. Bán ở Trân Các giá 30 Vàng * Quà thưởng Ghép Quà   Vật phẩm Công thức ghép Giới hạn đổi Số lượng Xu Dây Cước x1 Không giới hạn 10,000 Đá phụ hồn I Dây Cước x1 + Tre x1 100 lần 1 Bạc Dây Cước x2 + Tre x2 50 lần 10 Kim Ấn Dây Cước x3 + Tre x3 50 lần 1 Mộc Ấn Dây Cước x3 + Tre x3 50 lần 1 Thủy Ấn Dây Cước x3 + Tre x3 50 lần 1 Hỏa Ấn Dây Cước x3 + Tre x3 50 lần 1 Thổ Ấn Dây Cước x3 + Tre x3 50 lần 1 Chân Khí Đan Dây Cước x5 + Tre x5 30 lần 1 Túi Bảo Thạch-2 Dây Cước x5 + Tre x5 30 lần 1 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng Dây Cước x1 + Tre x1 + Giấy Diều x1  30 lần 1 Diều Giấy Dây Cước x10 + Tre x10 + Giấy Diều x10 100 lần 1 Diều Vải Dây Cước x1 + Tre x1 + Vải May Diều x1 999 lần 1 Tích Tiểu Thành Đại * Nội dung sự kiện - Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Vàng đủ điều kiện của mốc sẽ nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần thưởng cộng dồn nạp càng nhiều phần thưởng càng lớn. * Quà thưởng Tích Nạp Mốc tích nạp Vật phẩm Số lượng 1000 Vàng Linh Thạch Công Kích 10 Túi Bảo Thạch-2 10 Lông Vũ Bảy Màu 50 Túi xu (lớn) 2 2000 Vàng Túi Bảo Thạch-3 5 Tiểu Vũ (7 Ngày) 1 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 5 Tiên Thạch Sinh Lực III 5 5000 Vàng Túi Bảo Thạch-4 5 Tu Luyện Châu x2 3 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 10 Thủy Long Ngâm (14 ngày) 1 10000 Vàng Túi Bảo Thạch-5 5 Tất Sát Thần Thạch 10 Kinh nghiệm mệnh tinh vàng 15 Phượng Vũ Dực Chính (30 ngày) 1 20000 Vàng Túi Bảo Thạch-7 3 Mảnh Vũ Khí Hàng Long 5 Tu Luyện Châu x3 3 Hấp Huyết Thần Thạch 10 Rương Tiên Khí Đỏ 1 50000 Vàng Túi Bảo Thạch-8 2 Tu Luyện Châu x3 5 Mảnh Vũ Khí Hàng Long 5 Bí Kíp Đới Mạch 2 Rương Tiên Khí Đỏ 1 100000 Vàng Bạc 1000 Tinh Ngọc Mệnh Tinh 10 Thẻ Đồng Hành La Hầu 1 Mảnh Vũ Khí Hàng Long 10 Đá công kích-9 1

28-07

2020

xem

[ Sự kiện ]

Nạp gói tuần 74

- Tính theo ngày mở server:  Đợt 1: 5h00 ngày thứ 512 đến 4h59 ngày thứ 513 Đợt 2: 5h00 ngày thứ 513 đến 4h59 ngày thứ 514 Đợt 3: 5h00 ngày thứ 514 đến 4h59 ngày thứ 515 Đợt 4: 5h00 ngày thứ 515 đến 4h59 ngày thứ 516 Đợt 5: 5h00 ngày thứ 516 đến 4h59 ngày thứ 517 Đợt 6: 5h00 ngày thứ 517 đến 4h59 ngày thứ 518 Đợt 7: 5h00 ngày thứ 518 đến 4h59 ngày thứ 519 (Hình ảnh minh họa) -  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà: + Quy đổi 200 vàng vào game + Quy đổi 500 vàng vào game + Quy đổi 1000 vàng vào game + Quy đổi 2000 vàng vào game + Quy đổi 5000 vàng vào game + Quy đổi 10000 vàng vào game Quà thưởng Điều kiện Số lần Vật phẩm Số lượng Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100 Đồng Hành Tiến Bậc Đan 30 Tất Sát Tiên Thạch 6 Đồng Hành Kinh Nghiệm Đan II 5 Tiên Thạch Công Kích II 2 Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 250 Lông Vũ Bảy Màu 40 Hấp huyết tiên thạch 6 Khóa Tẩy Luyện 10 Rương Ngũ Hành Ấn 10 Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 500 Đá Sinh Lực-4 1 Đá Tẩy Luyện 50 Khóa Tẩy Luyện 5 Rương Ngũ Hành Ấn 20 Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 1000 Đá Bạo Kích-5 1 Khóa Tẩy Luyện 10 Đá Tẩy Luyện 100 Rương Ngũ Hành Ấn 40 Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 2500 Đá Tất Sát-6 1 Đá Tẩy Luyện 200 Khóa Tẩy Luyện 20 Rương Ngũ Hành Ấn 80 Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 5000 Đá Công Kích-7 1 Hộ Phù +20 1 Bùa Tẩy Luyện Cam 10 Rương Ngũ Hành Ấn 150

28-07

2020

xem

top

GH truyền kỳ

Game đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống cày cấp nhận tiền. GH Truyền Kỳ - Nơi của game hay, gái đẹp, gamer fairplay sẽ khiến bạn không thất vọng về 1 tựa game tiên hiệp 3D đẹp xuất sắc.